Forthcoming Events

 Pillayar kathai (vinayagar shasti virtham ) on 09 December 2022

Pillayar kathai (vinayagar shasti virtham )

09-12-2022(FRIDAY) to 28-12-2022 WEDNESDAY
6:15 pm abishekam ,pillyar kathai reading and vasantha mandap pooja